Offices.

KOŠICE branch.

Vozárová 5, 040 17 Košice - Barca

office@esenti.sk

+421 (0)948 099 811

BRATISLAVA branch.

office@esenti.sk

+421 (0)948 099 811

Vozárová 5, 040 17 Košice - Barca, Slovensko

IČ 45292710

DIČ 2022985690

IČ DPH SK2022985690

Registrácia spoločnosti

Obchodný register

Okresný súd Košice I

zložka číslo 25203/V

Billing address.
Don't be affraid write us