Tvorba aplikácií

Portfólio tímu Esenti zahŕňa aj tvorbu aplikácií, ktoré vytvárajú naši špecialisti. Aplikácie sú rôzne a využiteľné v širokej sfére, ako na internete, tak aj v smartfónoch. Ich hlavným cieľom je uľahčenie práce a používanie služieb na vašej web stránke, zjednodušenie prístupu k produktom a službám, sprostredkovanie súťaží na facebook stránke, súťaží na samotnom webe, či podpora propagácie značky. Pri vytváraní aplikácií navrhujeme funkčné a dátové modely, poskytujeme následne návrh užívateľského grafického rozhrania, programujeme systém a systémové funkcie, otestujeme aplikáciu a posúvame ju klientovi na užívanie. Vzhľadom ku špecifickosti každej aplikácie je aj tento proces unikátny vo všetkých prípadoch. Aplikácia preto zahŕňa vyslovene jedinečné komponenty, vzhľad a efekt. Aby fungoval presne pre okruh vašich klientov.

Aplikácie začínajú byť rozšíreným trendom najmä pri spomínaných smartfónoch, cez ktoré sa klienti pripájajú často na internet. Vďaka tejto službe, vytvorenej kvalitne našimi programátormi, bude čas strávený na vašej web stránke príjemnejší a ovládanie jednoduchšie.